Βιβλιογραφία
Βιογραφικά Σύγχρονων Διανοουμένων
Παροιμίες

Στον χώρο αυτό θα βρείτε
διάφορα γνωμικά, ρητά, φράσεις και αποφθέγματα.
Ένας πνευματικός πλούτος τον οποίο κληρονομήσαμε
από τους σύγχρονους διανοούμενους (μετά το 1400 μ.Χ.)

Προτάσεις βελτίωσης και παρατηρήσεις
είναι ευπρόσδεκτες
στην διεύθυνση Gnomika3@idx.gr
Ευχαριστούμε
Η Ομάδα εργασίας του www.Gnomika3.idx.gr